Het bestuur

Samenstelling bestuur:
 
http://vvbergentheim.nl/images/afbmngr/14415_henrys.jpg http://vvbergentheim.nl/images/afbmngr/14414_arnouddl.jpg
Henry Schutte Gera Odink Arnoud de Lange
Voorzitter PR Penningmeester
0523 23 23 47 0523 23 1807 06-51479211
Aftredend: 2018/2019 Aftredend: 2019/2020 Aftredend: 2018/2019
     
http://vvbergentheim.nl/images/afbmngr/14417_jeroenvdv.jpg  
Jeroen van der Velde Roelof Pullen  
SC, technische zk Secretaris.  
0523 23 38 43 0523 85 23 78  
Aftredend: 2017/2018 Aftredend: 2019/2020  


Bestuursvergaderingen

Iedere eerste dinsdag van de maand is er een bestuursvergadering in de bestuurskamer. Indien u problemen heeft binnen de vereniging bent u van harte welkom dit aan ons te melden.
 

De voorzitter

De voorzitter, Henry Schutte, heeft als taak leiding te geven aan de vereniging. Hij doet dit o.a. door het leiden van de bestuurs- en ledenvergaderingen. Hij coordineert de verschillende bestuurstaken, treedt op als vertegenwoordiger van de vereniging naar buiten en onderhoud contacten met de Gemeente en andere verenigingen.
Daarnaast draagt hij in overleg met andere bestuursleden zorg voor aanvulling van het bestuurlijk kader. Ook houdt hij toezicht op, en neemt de verantwoordelijkheid voor, de juiste uitvoering van de statuten. Ook volgt hij de externe ontwikkelingen en stemt deze zo nodig af op de organisatie van de vereniging.
Binnen de vereniging is hij tevens de contactpersoon voor de accommodatiezaken en zelfwerkzaamheden-commissie en Stichting Sportpark Moscou en is hij aanspreekpunt voor de Sponsorcommissie en de  Businessclub Bergentheim.
 

De secretaris

De functie van de secretaris, uitgevoerd door Roelof Pullen, bestaat uit het distribueren van alle inkomende post en het verzorgen van alle uitgaande post. Hiernaast verzorgt de secretaris de agenda s en notulen voor de bestuurs- en ledenvergaderingen. Ook het opstellen van de jaarverslagen wordt door de secretaris uitgevoerd. Binnen de vereniging is hij tweede voorzitter en aanspreekpunt voor de centrale activiteitencommissie "Green Pride".
 

Voetbalzaken Jeugd

Jeroen van der Velde is aanspreekpunt voor de Technische commissie voor alle zaken die betrekking hebben op het jeugdvoetbal in Bergentheim. In samenwerking met de TC wordt er o.a. invulling gegeven aan het jeugdplan, de aanstelling van trainers en het optimaliseren van het sportklimaat voor de jeugdige spelers binnen onze vereniging. Ook is hij aanspreekpunt voor het wedstrijdsecretariaat en scheidsrechterszaken.
Voetbalzaken Senioren is vacant.  Bij belangstelling graag melden bij het bestuur.
Tot het moment dat de functie ingevuld is blijft Jeroen van der Velde aanspreekpunt voor de TC.
 

PR

Binnen het hoofdbestuur is Gera Odink aansrpeekpunt voor de PR-commissie. Zij is verantwoordelijk voor de website, presentatiegids, nieuwsbrieven en het contact met de media.
 

De penningmeester

De penningmeester Arnoud de Lange is beheerder van alle geldmiddelen binnen de vereniging, hij draagt zorg voor de administratie van alle inkomsten en uitgaven. Ook de inning van gelden zoals contributies, boetes KNVB en subsidies worden verzorgd door de penningmeester.
Jaarlijks wordt een ontwerp begroting voorgelegd aan het bestuur en aan de algemene ledenvergadering. Ook het afsluiten en beheren van de verzekeringen wordt uitgevoerd door de penningmeester. Tevens is de penningmeester het aanspreekpunt voor de ledenadministratie en beheerder van het ledenadministratieprogramma Sportlink Club ASP. Daarnaast stelt hij de arbeidscontracten en de seizoensafspraken voor vrijwilligers op.  Ook de ledenadministratie wordt verzorgd door de penningmeester.

VV Bergentheim

Sportpark Moscou
7691 BJ Bergentheim
Sportlaan
0523-231535
Contact opnemen

Vriendenloterij

Vriendenloterij

vv Bergentheim op..

VV Bergentheim op Twitter VV Bergentheim op Facebook test