Lidmaatschap vrijwilligers

Zowel conform de statuten van de KNVB als die van de vereniging is het verplicht dat leden en functionarissen van de vereniging lid moeten worden van de KNVB. Hierdoor vallen de vrijwilligers ook onder de werking van de door de KNVB afgesloten collectieve- ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering. Bovenstaande houdt in dat ook alle jeugdleiders lid moeten zijn / worden van de vereniging en een afdracht betaalt moet worden naar de KNVB.

Voor vrijwilligers geldt een apart (lager) lidmaatschapstarief, zie pagina Contributiebedragen v.v. Bergentheim.

Voor personen die alleen werkzaam zijn in de kantine van ons sportpark is met de Stichting en aparte regeling getroffen.

VV Bergentheim

Sportpark Moscou
7691 BJ Bergentheim
Sportlaan
0523-231535
Contact opnemen

Vriendenloterij

Vriendenloterij

vv Bergentheim op..

VV Bergentheim op Twitter VV Bergentheim op Facebook test